Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Fanø Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Fanø og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Fordel 1

Med et medlemskab af Det Konservative Folkeparti (DKF) Fanø får du direkte adgang til at påvirke den lokale politiske dagsorden på Fanø…

Fordel 2

… Du får endda muligheden for gennem vælgerforeningen og vores byrådsmedlemmer at påvirke helt ind på Christianborg! Det Konservative Folkeparti på Fanø har rigtigt gode forbindelser til vores kreds- og landspolitiske repræsentation.

Fordel 3

Som medlem af Det Konservative Folkeparti på Fanø vil du kunne deltage i foreningens øvrige aktiviteter og arrangementer, såsom medlemsmøder, debatarrangementer og ikke mindst generalforsamling og opstillingsmøder.

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Jens Madsen
Formand
Christian Lorenzen
Byrådsmedlem
Bestyrelsesmedlem
Tina Haldan Gotthardsen
Byrådsmedlem
Næstformand
Jhonny Pedersen
Kasserer
Medlemsansvarlig
Brian Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Christian Lorenzen
Byrådsmedlem
Bestyrelsesmedlem
Tina Haldan Gotthardsen
Byrådsmedlem
Næstformand