Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Fanø Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Fanø og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Fordel 1

Med et medlemskab af Det Konservative Folkeparti (DKF) Fanø får du direkte adgang til at påvirke den lokale politiske dagsorden på Fanø…

Fordel 2

… Du får endda muligheden for gennem vælgerforeningen og vores byrådsmedlemmer at påvirke helt ind på Christianborg, helt ind i ministerkontorerne! DKF Fanø har rigtigt gode forbindelser til vores kreds- og landspolitiske repræsentation.

Fordel 3

Som medlem af DKF Fanø vil du kunne deltage i foreningens øvrige aktiviteter og arrangementer, såsom medlemsmøder, debatarrangementer og ikke mindst generalforsamling og opstillingsmøder.

Deltag i debatten online

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Christian Lorenzen
Formand
Jens Madsen
Næstformand
Knud Schlosser
Bestyrelsesmedlem
Rikke Christiansen
Bestyrelsesmedlem

Kandidater

Christian Lorenzen
Borgmesterkandidat
Anja Parbst Høst
Byrådskandidat
Niels Fischer-Nielsen
Byrådskandidat
Tina Haldan Gotthardsen
Byrådskandidat
Tobias Tornel
Byrådskandidat
Kurt Kirstejn Kirkegaard
Byrådskandidat

Politikere

Anja Parbst Høst
Byrådsmedlem
Christian Lorenzen
Byrådsmedlem

Centrale mærkesager