Personer

Med rygstød af en medlemsfremgang på over 30 % det seneste år har den konservative
vælgerforening på Fanø afholdt opstillingsmøde. ”Vi har sat et stærkt kandidathold, som vi er
rigtigt godt tilfredse med – men bestyrelsen vil holde muligheden åben for at supplere listen
yderligere i bestræbelserne på at skabe et nyt politisk flertal til valget i november. Vi har besluttet
at opstille sideordnet, som det er god konservativ skik. Det finder vi mest demokratisk. Som
spidskandidat har vi valgt nuværende byrådsmedlem, Christian Lorenzen. For de få, der ikke
allerede skulle kende Christian, kan vi fortælle, at han er 39 år gammel, selvstændig
erhvervsdrivende, frivillig brandmand på Fanø og far til to drenge i den skolesøgende alder.
Christian skal sammen med det øvrige kandidathold forsøge at skabe et godt udgangspunkt for
Det Konservative Folkeparti Fanø ved valget i november, og det har vi stor tiltro til, at han kan.
Opgaven efter valget bliver så i samarbejde med andre gode kræfter at skabe et nyt politisk flertal
i det byråd, der tiltræder 1. januar 2018 – samt ikke mindst at skaffe Fanø en ny borgmester. Det
ser vi som afgørende for udviklingen på Fanø.”, udtaler lokalformand Jørgen Seyfarth.

”Kandidatlisten kan som sagt fortsat suppleres – det har bestyrelsen fået bemyndigelse til. Så hvis
du ønsker at fremme de samme politiske mål og visioner som os, herunder kravet om forandring
og fornyelse, så skal du være meget velkommen til at kontakte os. Medlemmer og kandidater hos
os kan få indflydelse på det politiske projekts endelige udformning.”, fortsætter lokalformanden.

Læs mere om vores politik her

Bestyrelsen

Jens Madsen
Formand
Christian Lorenzen
Byrådsmedlem
Bestyrelsesmedlem
Tina Haldan Gotthardsen
Byrådsmedlem
Næstformand
Jhonny Pedersen
Kasserer
Medlemsansvarlig
Brian Schmidt
Bestyrelsesmedlem
Mads Nørholm Pedersen
Suppleant
Rikke Christiansen
Suppleant

Politikere

Christian Lorenzen
Byrådsmedlem
Bestyrelsesmedlem
Tina Haldan Gotthardsen
Byrådsmedlem
Næstformand
Niels Fischer-Nielsen
Byrådsmedlem