Christian Lorenzen

Det Konservative Folkepartis borgmesterkandidat på Fanø er nuværende gruppeformand og byrådsmedlem Christian Lorenzen. Christian er 43 år gammel, brandmand på Fanø og far til to drenge, Casper på 12 og Thomas på 10. Han er i denne byrådsperiode formand for Erhvervs-, Natur og Teknikudvalget og har således indenfor de givne rammer politisk stået i spidsen for sikker implementering på store områder som affald (ny ordning med langt større fokus på genanvendelse), kollektiv transport og sikring af taxa-betjening på Fanø, samt ordnede kontraktlige forhold omkring Lystbådehavnen. Christian har i sin egenskab af formand for ENT-udvalget også varetaget Fanøs interesser i en række eksterne samarbejder, bl.a. KIMO, Beredskabskommission i Sydvestjysk Brandvæsen, de 4 danske vadehavskommuners interesser i det trilaterale samarbejde mellem Tyskland, Holland og Danmark. Han står som borgmesterkandidat i spidsen for Det Konservative Folkepartis hold, men har politisk et særligt fokus rettet mod følgende områder: Fanøs fortsatte selvstændighed – hvilket kræver konsekvent økonomisk ansvarlighed og disciplin, ikke bare skåltaler – og fokus tilbage på de kommunale kerneopgaver / de tre store borgernære velfærdsområder: ældrepleje, dagpasning og skole. Herudover er han meget optaget af sundhedspolitik, hvor han ser Fanøs idræts- og foreningsliv spille en afgørende rolle. Han arbejder også for en styrkelse af borgernes retssikkerhed i mødet med Fanø kommune. Klimapolitik og digesikring ligger ham som ENT-formand naturligt på sinde – og sidst, men ikke mindst, arbejder han for en bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling, hvor man har respekt for, at Fanø er et levende ø-samfund, der skal kunne fungere hele året rundt, og hvor det skal være muligt at kombinere arbejdsliv på fastlandet med familieliv på Fanø.

Anja Parbst Høst

Nr. 2 på liste C den 16. november bliver nuværende byråds- og Børne- og Kulturudvalgsmedlem, Anja Parbst Høst. Anja er 40 år gammel, mor til Olivia på 9 og Sally på 5, og flyttede sammen med Kasper, som er opvokset på Fanø, tilbage til Fanø i 2017. Anja er selvstændig iværksætter og driver pt. virksomhederne Fanø Salt og Høst Coaching. Anja er særligt optaget af hele børne- og ungeområdet – herunder ikke mindst dagpasning, skole, SFO og SSP – samt erhvervsfremmeområdet.

Niels Fischer-Nielsen

Niels Fischer-Nielsen, Sønderho, er nummer nr. 3 på Det Konservative Folkepartis kandidathold. Niels er 53 år og far til tre drenge i alderen 13 til 21. Han driver et økologisk landbrug og Sønderho Gårdbutik sammen med sin hustru Camilla, derudover også Fanø Gods – og så er Niels stationsforstander på Kystredningstjenestens station i Sønderho, samt frivillig brandmand, så der er nok at se til. Niels har som sine mærkesager Fanøs fortsatte selvstændighed, økonomisk ansvarlighed, erhvervsliv og bæredygtig turismeudvikling, samt landbrug i pagt med naturen (Niels er en af pionererne i de mange græsningsprojekter på Fanø). 

Tina Haldan Gotthardsen

Nr. 4. er Tina Haldan Gotthardsen. Tina er 42 år gammel og født og opvokset i Sønderjylland. Hun bor sammen med Sebastian, medejer af Fanø Træ A/S og opvokset på Fanø, og sammen har de Alexander på 21 år, der er klejnsmed v. Semco i Esbjerg, Christopher på 14 og Caroline på 10. Tina arbejder som Design Engineer v. VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT, hvor hun udvikler tøj til brandmænd. Tina har som sine mærkesager det gode ungeliv på Fanø, foreningslivet (Tina har i mange år været aktiv i Fanø Gymnastik- og Idrætsforening, både som træner og i bestyrelsen), den grønne omstilling, samt en balanceret og bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling, hvor man ikke må glemme, at Fanø har andet erhverv end turisme. 

Tobias Tornel

Tobias Tornel er nr. 5 på listen. Tobias er 32 år gammel, er altid kommet meget på Fanø, og bor i dag sammen med Marie Louise i en af kaptajnsvillaerne på Vestervejen i Nordby. Tobias er sømand og sejler for Schlumberger. I sin fritid elsker han at renovere gamle huse, motorcykler, knallerter, både… Kort sagt alt, der trænger til en kærlig hånd, for der er gang i Tobias, og hænderne er godt skruet på. Derudover er han ivrig lystsejler, er aktiv i Sejlklubben og som frivillig på ”Rebekka”, danser folkedans, og så går han på jagt, hvor han også er en del af foreningsarbejdet i Fanø Jagtforening. Tobias er bl.a. optaget af gode muligheder for erhvervsliv og iværksættere, fri konkurrence (bl.a. mener han, at SuperBrugsen i Nordby trænger til øget konkurrence), Fanøs pressede infrastruktur, samt respekten for Fanøs historie som en søfarts-ø.

Kurt Kirkegaard

Kurt Kirkegaard, 69 år gammel og bosat på Østerland i Sønderho sammen med hustruen Kirsten, er nr. 6 på liste C. Kurt er far til 5, bedstefar til 9 – og oldebarn nr. 3 er på vej. Han er tidl. steward og purser v. SAS med diverse lederuddannelser bag sig, men på trods af sin status som pensioneret kan Kurt ikke sidde stille – og det er da også som serie-iværksætter og restauratør med stor veneration for Fanø, at mange vil kende Kurt (og hustruen Kirsten). Kurt var i sine unge dage livgarder, har rejst rigtigt meget, og har også i perioder været bosat i udlandet. Senest har han sammen med hustruen kastet sin kærlighed på det gamle træskib M/S Chimera, som de har sat deres opsparing i at renovere og genoplive. Kurt er tidligere mangeårigt medlem af og byrådskandidat for Venstre på Fanø, men han valgte for nyligt at melde sig under de konservative faner. Han har ældre- og sundhedssektoren på Fanø, erhvervsfremme og mindre bureaukrati, samt skat som sine mærkesager.

Kenneth Lindenhoff

Kenneth Lindenhoff runder listen af på position nr. 7. Kenneth er som tidligere politimand og landbetjent på Fanø et kendt ansigt i lokalsamfundet. I dag arbejder han som projektleder i vindmølleindustrien. Han er 48 år gammel og samlevende med Rikke. Kenneth står for, at Fanø skal fortsat være et trygt sted at leve, uanset om man ung, gammel eller midt imellem. Han bryder sig ikke om begrebet ”ældrebyrde”, og han mener, at vi skal tilbyde vores ældre medborgere, som har knoklet et helt langt liv for vores samfund, langt bedre forhold. En tredje ting, som optager Kenneth rigtigt meget, er Fanøs fortsatte selvstændighed. Den må og skal bevares! Fanø har en lang og stolt historie som selvstændig ø-kommune, og det må vi ikke smide væk. Det kræver dog, at vi får styr på vores økonomi. Og i forlængelse heraf, så er det vigtigt, at vores selvstændige har de bedst mulige betingelser for at drive deres virksomheder – for Fanø har ikke som andre kommuner store industrivirksomheder til at trække læsset og beskæftigelsen.