En ordentlig og værdig ældrepleje

Vi skal have styr på situationen omkring vores plejehjem! I alt for mange år er det blevet forsømt og misvedligeholdt. Derudover skal vi have styr på personalesituationen i ældreplejen – alt for mange vikarer er ikke bare en dyr løsning, det er også en utryg løsning for både de ældre, deres pårørende og de faste medarbejdere på området.