Styr på økonomien i Fanø Kommune!

Vi skal have indført en væsentligt strammere budgetdisciplin i Fanø Kommune – så vi undgår katastrofeopbremsninger, voldsomme besparelser og unødvendige skattestigninger som i 2016-17.

Det handler om at kunne opretholde det høje serviceniveau, som borgerne på Fanø forventer. Men i yderste konsekvens handler det altså også om vores selvstændighed – for som lille kommune er vi økonomisk sårbare. Derfor bør vi operere med et større likviditetsberedskab end andre og større kommuner.

Vi ønsker derfor at gennemføre en økonomisk konsolidering af driften i Fanø Kommune: der skal styr på udgiftssiden, der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Kort og godt, helt nede på jorden – det er konservativ snusfornuft.