Kandidater

Her er vores kandidater til kommune og regionsvalget den 21. november 2017

Bæredygtig udvikling for Fanø betyder blandt andet

  Styr på økonomien

  Åbenhed og gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser

  Styrket skoletilbud

  Styrket frivilligheds- og foreningsliv

  Langt bedre og mere pro-aktiv erhvervsindsats

  Energiplanlægning – med fokus på CO2-reduktioner og slutbrugerøkonomi

Med andre ord: en bæredygtig udvikling for Fanø betyder

  Ny politisk kurs – Nyt politisk lederskab

Kandidater til kommunalvalg